Kollane lipp

Rajakohtunik kontrollpunktis

Kollase lipuga antakse võistlejatele märku ohust rajal ja seda tehakse kahel moel järgnevate tähendustega:
– üks lehvitatav kollane lipp: aeglusta oma kiirust, ära soorita möödasõitu, valmistu sõidusuuna muutmiseks. Rajal või rajapeenral on takistus.
– kaks lehvitatavat kollast lippu: aeglusta oma kiirust, ära soorita möödasõitu, valmistu sõidusuuna muutmiseks või peatumiseks. Ees on takistus, mis sulgeb osaliselt või täielikult raja. Möödasõit on keelatud alas esimesest kollasest lipust, kuni järgmise kontrollpunktini.

Võimalik situatsioon rajal: Kokkupõrge, peatunud kart või muud võimalikud takistused, mis võivad ohustada võistlejat.

Roheline lipp

Rajakohtunik kontrollpunktis

Roheline lipp näitab, et rada on vaba. Seda lippu võib kasutada võistluse juhi otsusel ka treeningsõidu või kvalifikatsioonisõidu lähte andmisel. Erandina, foori rikke korral, võib kasuta ka stardimärguande andmiseks.

Võimalik situatsioon rajal: Roheline lipp kontrollpunktis, kus viimati oli kollane lipp tähendab, et rada on vaba ja oht on likivdeeritud.

Sinine lipp

Rajakohtunik kontrollpunktis

Läheneb kiirem sõitja. Ära kata ja takista möödasõitu, vaid võimalda seda.

Võimalik situatsioon rajal: Sinust on konkurent ringiga möödumas. Kahe erineva võistlusklassi ühisstardi korral möödumas võistleja kellega Sa ei võistle.

Kollane lipp punaste triipudega

Rajakohtunik kontrollpunktis

Lippu näidatakse liikumatuna, et hoiatada võistlejaid vee või õli tõttu libedaks muutunud rajast. Seda lippu näidatakse vähemalt nelja ringi jooksul või kuni rajakattel taastub normaalne olukord.

Võimalik situatsioon rajal: Sademed on muutnud raja libedaks tervikuna või teatud lõikudes. Kardi tehnilise rikke tulemusena on sattunud rajale õli või muu saaste, mis muudab raja libedaks.

Valge lipp

Rajakohtunik kontrollpunktis

Ees liigub aeglasem kart. Ole valmis mööduma.

Võimalik situatsioon rajal: Eessõitva kaasvõistleja kardil on tehniline probleem või ta oli sunnitud ajutiselt peatuma ja on alustanud liikumist aeglasemas tempos.

Must lipp

Võistluse juht või stardi-finišikohtunik stardijoonel

Musta lippu kasutatakse, kui võistlejale on vaja teada anda, et ta peab järgmisel ringil peatuma boksis või mõnes muus võistlusjuhendiga määratud kohas. Lippu näidatakse liikumatuna koos musta tahvliga (suurusega A3-A2), millele on kantud võistleja number, kellele lippu näidatakse. Lippu võib näidata ka mujal, kui stardijoonel, kui võistluse juht peab seda vajalikuks.

Võimalik situatsioon rajal: Võimaliku karistuse kandmine või märguanne sõitja eemaldamiseks võistluselt.

Must lipp oranži ringiga

Võistluse juht või stardi-finišikohtunik stardijoonel

Lippu kasutatakse, kui on vaja võistlejale anda märku, et tema kardil on tehniline rike, mis ohustab teda ennast või teisi ja tähendab, et võistleja peab järgneval ringil siirduma boksi. Kui tehniline rike on kõrvaldatud, võib võistleja jätkata võidusõitu. Lippu näidatakse liikumatuna koos musta tahvliga (suurusega A3-A2), millele on kantud võistleja number, kellele lippu näidatakse. Lippu võib näidata ka mujal, kui stardijoonel, kui võistluse juht peab seda vajalikuks.

Võimalik situatsioon rajal: Kardi küljest on lahti tulnud või on lahti tulemas sõitja ja kaasvõitsleja ohutuseks vajalikud komponendid.

Punane lipp

Võistluse juht või stardi-finišikohtunik stardijoonel

Võistlus on katkestatud. Väheda sõidukiirust ja naase esimesel võimalusel boksialasse.

Võimalik situatsioon rajal: Järsult halvenenud ilmastikuolud, rajale sattunud saaste, raja vabastamine rajahoolde- ja/või meditsiinipersonalile ja ohutu ligipääsu võimaldamine.

Must-valge diagonaallipp

Võistluse juht või stardi-finišikohtunik stardijoonel

Lippu näidatakse võistlejale ainult ühe korra, et anda sõitjale teada hoiatusest ebasportliku käitumise eest rajal. Lippu näidatakse liikumatuna koos musta tahvliga (suurusega A3-A2), millele on kantud võistleja number, kellele lippu näidatakse. Lippu võib näidata ka mujal, kui stardijoonel, kui võistluse juht peab seda vajalikuks.

Võimalik situatsioon rajal: Sõitja ei ole allunud kohtuniku korraldusele olukorras, kus oli vaja mööda lasta kiirem võistleja. Sõitja on rajal enda tahtliku või hooletu käitumise tulemusena põhjustanud kokkupõrke või ramminud kaasvõistlejat. 

Ruudulipp

Võistluse juht või stardi-finišikohtunik stardijoonel

Liikuv ruudulipp näitab, et treening või võistlussõit on lõppenud. Väheda sõidukiirust ja naase esimesel võimalusel boksialasse.

Võimalik situatsioon rajal: Treening või võistlussõidu lõpetamine.

Sini-punane lipp

Võistluse juht või stardi-finišikohtunik stardijoonel

Sõitja, kellele lippu näidatakse peab peatuma enne, kui temast möödutakse ringiga või samuti peale seda, kui temast on ringiga möödutud. Seda lippu tohib kasutada ainult juhul kui see on välja toodud võistlusjuhendis.