Kuidas alustada

Kardisport Eestis

Kardisport on üks soodsaim ja lihtsamini alustatatav võistlus- mootorispordi ala.

Kardispordil on Eestis pikk ajalugu ja esimesed võistlused toimusid Eestis 1962 aastal. Kardisport on kõige vanem autospordiala Eestis. Aastal 2012 tähistas kardisport oma 50-ndat juubelit korraldades ürituse Rannarootsi GP, kus võistlused toimusid igapäevaselt tavaliikluseks mõeldud linnatänavatel. Eestis on meistrivõistluste raames kasutusel kokku 6 võistluskardirada. Nendel kardiradadel toimuvad igaastaselt kardispordi meistrivõistlused. Sobivate ilmastikuolude korral toimuvad võistlused alates aprillist kuni septembrini. Võistlustel osalevad sõitjad vanuses alates 6 aastat ja meistrivõistluste punktiarvestuse raames võistlevad sõitjad vanuses alates 8 aastat. Kokku võisteldakse kuues võistlusklassis. Eesti Kardiliit on võtnud kasutusele rahvusvahelise FIA-KARTING regulatsiooni (samad reeglid ja võistlustehnika), mille põhjal moodustuvad põhilised võistlusklassid ja tingimused. Ühiste reeglite ja võistlustehnika kasutamine annab Eesti kardisportlastele ja kardiklubidele parima võimaluse võtta osa nimekatest rahvusvahelistest võistlustest kasutades kodumaal hangitud teadmisi, kogemust ja võistlustehnikat.

Võistlusklassid leiad lehelt: Võistlusklassid. 

Kuidas alustada

Tunned huvi kardispordi vastu? Puudub võistlus- ja mootorispordi kogemus? Kuidas alustada?

Erakordsed ei ole juhused, kus ennem kardispordi kogemust soetatakse endale kart ja varustus ning hiljem selgub, et see ei meeldi selle proovijale või ei sobi kart ja varustus võistlemiseks. Parim viis kardispordiga tutvumiseks on hobikart. Eestis on mitmed siseruumides ja välisaladel asuvad hobikardirajad. Kui esmane tutvumine tehtud ja soov on saada kogemus ka võistlusolukorras, siis on võimalus võtta osa Talendid Rajale sarjast. Talendid Rajale sari toob kokku võistlejad üle Eesti asuvatel hobikardiradadel. Lisaks toimuvad hobikardidadel ka sõitjate treeningud, mille osas on vajalik info leitav kohalikus kardikeskuses. Kui on soov liikuda edasi võistluskardiga tutvumise juurde, siis esmalt on võimalik organiseerida proovipäev. Mitmed kardiklubid pakuvad proovipäeva korraldamise võimalust, kardikooli ja individuaalset treeningut koos vajaliku tehnika ja varustusega.  Selle puhul on oluline teada, et igal kardiklubil ei pruugi olla võimalik tagada tehnikat ja varustust kõige pisematele või vastupidi suurematele võidusõiduhuvilistele aga iga soovija jaoks on olemas lahendus ja kardiklubi. Vahetu kogemuse käigus koos oma ala spetsialistidega on võimalik saada vajalik info edasiliikumiseks. Koostöös kardiklubiga on võimalik alustada treeningute ja võistlemisega ilma vajaduseta omada selleks isikliku tehnikat ja teadmisi. Kõik kardisportlased peavad omama sõitjalitsentsi. Kardisportlastele on ka väljund harrastajate tasemele ja igaastaselt toimuvad mitmed Rahvaspordi võistlused, mis on hea võimalus teha esimesed sammud võistluskardiga ja ammutada võistluskogemust.

Sõidu- ja ohutusvarustus

Mis sõidu- ja ohutusvarustus on vajalik ja milline see olema peab?

Kui oled otsustanud alustada treeningutega ja kogemuste ammutamisel alustada võistlemisega, siis on oluline teada, et iga sõidu- ja ohtutsvarustuse kasutamine ei ole lubatud ja see ei ole selleks sobilik. Kardispordis kasutatav ohutusvarustus peab vastama standardile (homologatsioonile). Seega on mõistlik kaaluda koheselt standardile vastava varustuse seotamist, mis kokkuvõttes on soodsam võrreldes sellega kui pead võistlemiseks mittesobiva varustuse välja vahetama. Lisaks sellele on standardile vastav varustus mõeldud kasutamiseks kardispordis ning sellel otstarbel rajatud, testitud ja maksimaalset võimaliku ohutust tagav. Aktiivsete treeningute korral on areng kiire ja saabub valmisolek ja soov võistelda varem kui esmalt oodata oskad. 

Kardisportlase sõidu- ja ohutusvarustus:
* Kiiver, mis omab efektiivset ja purunematut silmade kaitset.
* Kangast kombinesoon.
* Pahkluud katvad jalanõud.
* Kindad.
* Kaelatugi.
* Kehakaitsmed.

Millisele standardile sõidu- ja ohutusvarustus vastama peab leiad lehelt: Tehnilised tingimused ja reeglid

Võistluskart

Mootor, kardiraam ja rehvid.

Võistluskart (komplektne raam ja mootor) on standardile (homologatsioonile) vastav võistlussõiduk. Uus kardiraam tarnitakse tootja poolt üldjuhul ilma mootori, rehvide ja istmeta. Erinevatel võistlusklassidel on kasutusel erinevad kardiraamid ja mootorid. Võistluskardi valikul peaks esmalt lähtuma sõitja vanusest ja võistlusklassist. Erinevate võistlusklasside kardiraamide erinevus on üldjuhul seotud kardiraami suuruse (teljevahe) ja pidurdava silla arvuga. Mootorid on seotud kubatuuri ja klassile omase modifikatsiooniga (võimsus). Mitmes erinevas võistlusklassis on võimalik kasutada ühte tüüpi kardiraami ja mootorit, mis omab võistlusklassile omast modifikatsiooni. Omakorda on võistluskart otseveoline (käigukastita) või käikudega. Erinevatel võistlusklassidel on omane erinevate rehvitüüpide kasutamine. Võistlussõidukil peavad olema nõuetele vastavad kleebised sõitja nime, rahvuse (lipp) ja võistlusnumbriga. Kleebise komplektse lahenduse (klubipõhine disain) osas on abiks kardiklubi.

Võistlusklassid leiad lehelt: Võistlusklassid
Kardiraami, mootori ja rehvide tingimused leiad lehelt: Tehnilised tingimused ja reeglid

Meistrivõistlusteks valmis

Reeglid on selged ja oled valmis võistluskogemuseks?

Olles saavutanud treeningutel stabiilsuse (ohutus, pidurdamine, kiirus ja trajektoor), siis on aeg esimesteks võistlusteks. Võisteldes koos oma eakaaslatega on võimalik liikuda edasi järgmisesse arenguetapi. Sõitjalitsentsi taotlus on vajalik esitada Eesti Autospordi Liidule. Sellele eelnevalt peab oskama sõitja käituda rajal kaasvõistlejatele ja iseendale ohutult, valdama sõidureegleid ja teadma signaallipu tähendusi ning kuuluma kardiklubisse (registreerijalitsents). Sõitjalitsentsi taotluse korral saab sõitja valida endale meelepärase võistlusnumbri. Võistlusnumbri valikul peaks ennekõike lähtuma samas võistlusklassis eelnevalt võistelnud sõitjate võistlusnumbrist (ühesugused numbrid ei ole lubatud) ja seda ka võistlusklassi vahetuse korral.

Tõendusvormi sõitja tervisliku seiskorra kohta leiad lehelt (Rahvusvaheline litsents): Tõendusvorm Eesti Kardiliidu sõitjalitsentsi taotleja tervislikust seisukorrast
Sõidureeglid leiad lehelt: Tehnilised tingimused ja reeglid
Signaallipu tähendused leiad lehelt: Signaallipud
Sõitjalitsentsi taotluse leiad lehelt: Sõitjalitsentsi taotlus
Sõitjalitsentsi taotlemisega kaasnevad kulud leiad lehelt: Võistlejalitsentsi tasud

Kardispordi keskkond ja hea tava

Milline keskkond on tagatud treeninguteks ja mis toimub võistluspäevadel? Kus on kättesaadav vajalik korralduslik info?

Kardispordi meistrivõistlused (aja-, eel- ja finaalsõidud) toimuvad reeglina laupäevasel päeval. Sellele eelneval päeval on ametlik treeningpäev. Muul ajal on kardirajad treeninguteks lubatud kokkuleppel nende valdajaga. Ametlikul treening- ja võistluspäeval stardivad võistlejad ajakava alusel ja jagatuna gruppidesse võistlusklasside alusel. Üldjuhul on ajakava kronoloogilises järjekorras alustades nooremast vanusegrupist.

Võistlusele registreerimine toimub läbi registreerimise keskkonna. Kohapeal väljastatakse ajavõtu transponderid. Ajavõtu ülekanne toimub rakenduste kaudu. Võistluspäeva hommikul toimub võistlejate koosolek. Võistlussõitudele eelnevalt viiakse läbi tehniline kontroll (mehhaaniku poolt esitatakse tehnilise kontrolli kaart), mille käigus kontrollitakse sõidu- ja ohutusvarustuse nõuetele vastavust ja teostakse võistlussõiduki üldise ohutuse kontroll. Võistlusõitu alustatakse eelstarditsoonis, kuhu on lubatud lisaks sõitjale üks mehhaanik ja lõpetatakse Parc fermé (suletud boksiala) alas. Parc fermé alas teostatakse võistejate kaalumine ja põhjalikum tehnilistele tingimustele vastavuse kontroll vastavalt Parc fermé juhi korraldustele. Parc fermé alast lahkuvad sõitjad ainult selleks vastava korralduse saamisel.

Finaalsõitudele eelnevalt toimub võistluste pidulik avamine, kus sõitja peab kohal viibima sõiduülikonnas ja koos kiivriga (asetatakse jalgade ette maha). Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse kas karika või mälestusesemega. Autasustatavad võistlejad peavad poodiumile ilmuma sõiduülikonnas. Võistlustest toimub otseülekanne veebi vahendusel ja meediakanalites. Võistlust kajastavad meediapartnerid ja jäädvustab fotograaf. Võistluspäeva mahub veel kosutav lõunapaus (toitlustus kohapeal), mille kestel kõlava vaikuse lõppu ja filaansõitude algust kuulutab võistlusmootorite käivitamine.