EKL Kindlustus

EKL õnnetusjuhtumi kindlustus

Eesti Kardiliidu rahvusliku sõitjalitsentsi omaja on kaitstud õnnetusjuhtumi kindlustusega. 

Kindlustusandja: If P&C Insurance AS. Äriregistri kood 1010068. Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

Kindlustushüvitise liik: Õnnetusjuhtumi kindlustus

Eesti Kardiliit MTÜ Sportlaste õnnetusjuhtumi kindlustuspoliis 22.03.2021