EKL Kindlustus

EKL õnnetusjuhtumi kindlustus

Eesti Kardiliidu rahvusliku sõitjalitsentsi omaja on kaitstud õnnetusjuhtumi kindlustusega. 

Kindlustusandja: Seesam Insurance AS

Kindlustushüvitise liik: Surmajuhtumi hüvitis / Püsiva puude hüvitis / Valuraha

EKL Kindlustuspoliis

Üldised lepingutingimused

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused

Püsiva puude hüvitise tabel

Valuraha hüvitamise tabel

Teabedokument õnnetus