Eesti Kardispordi uudised

NÕUE EESTI AUTOSPORDI LIIDU ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEKS

Käesolevaga soovivad allakirjutanud Eesti Autospordi Liidu (edaspidi: EAL) liikmed üldkoosoleku kokkukutsumist järgneva päevakorraga:

  1. Volinike kogu liikmete tagasikutsumine 
  2. Volinike kogu liikmete valimine 

Üldkoosoleku kokkukutsumise ja volinike kogu liikmete tagasikutsumise põhjuseks on asjaolu, et volinike kogu liikmed ei ole oma kohustusi täitnud juhtorgani liikmetele kohase hoolsusega. Konkreetsemalt:

a) Volinike kogu ei ole suutnud lahendada Eesti kardispordis valitsevat juhtimiskriisi, nende panus selle lahendamiseks on olnud selgelt ebapiisav. Käesolev olukord, kus EAL-i juhatus on kardispordi juhtimiselt kõrvale jätnud valdava enamuse seni Eesti meistrivõistlustel osalenud klubidest ja võistlejatest, on tõsine kriis mitte ainult kardispordis, vaid laiemalt Eesti autospordis. Kardisport hõlmab selgelt üle poole Eesti autospordi noorsportlastest ning on andnud vähemasti poole teiste autospordidistsipliinide tänastest tippsportlastest. Senise kardispordistruktuuri lõhkumise mõjud on Eesti autospordile kauakestvad ja rängad.

Teised avalikkuse tähelepanu pälvivad spordialad investeerivad noortesporti meeletuid ressursse, et kaasata noori ja aidata neid arendada. Eesti Autospordi Liit ei ole mitte kunagi mitte ühtegi eurot Eesti Kardiliidule tasunud. Noorte arendamiseks vajaliku keskkonna ja tingimuste loomine on toimunud ainult kogukonna enda toel. Tänane EAL-i juhatus aga on otsustanud sellegi mudeli hävitada, jättes kõrvale tippklubid ja laiemalt kogukonna ning oluliselt kahjustades kaasaegsetes FIA klassides võistlemist.

b) Volinike kogu jättis tähtaegselt koostamata 19. oktoobril 2021 Eesti Kardiliidu juhatuse liikme Priit Karjuse osalusel toimunud koosoleku protokolli ega ole seda siiani avaldanud Eesti Kardiliidule või EAL-i liikmetest kardiklubidele. Antud koosolekul arutati kardispordi juhtimist ning suusõnalised selgitused koosolekul kokkulepitu kohta erinevad kardinaalselt.

c) Volinike kogu ei ole suutnud korrale kutsuda EAL-i juhatuse esimeest, kes käitub isevalitseja kombel ning avaldab järjest pöörasemaid väited Eesti Kardiliidu ja kardispordi senise töökorralduse kohta. Solvates nii järjepidevalt tõsiseid spordimehi, kes juba aastakümneid sellesse sporti on oma elu ja energiat panustanud. 

Ühtlasi palume üldkoosolekul kaaluda volinike kogu valimise korda. Meie ettepanek on moodustada volinike kogu EAL-i komiteede juhtidest, st ka valida komiteede juhid üldkoosoleku poolt. See muudatus annab volinike kogule reaalse sisu ning seab EAL-i juhatuse spordialade teenistusse nii nagu see peabki olema. Tänane äraspidine olukord, kus ühiskondlikel alustel panustavat spordiaktiivi käsitletakse palgalise aparaadi alluvatena, ei ole mõistusepärane ega jätkusuutlik.

Tänased volinike kogu liikmed, kõik väärikad ja Eesti autospordile palju andnud inimesed, peaksid olema kaasatud EAL-i nõukotta, nii nagu põhikiri ette näeb.

Lugupidamisega

Allakirjutanud EAL liikmed

TARK Racing (Heikki Hõbemägi)
AIX Racing Team (Aivar Korjus)
Talvar Racing (Aavo Talvar)
AQVA Racing (Taavi Toobal)
Gear Racing (Reimo Särg)
Roli Team (Andrei Bersenev)
Vihur Team (Hanno Rajamets)
EST1 Racing (Raimo Kulli)