Eesti Kardispordi uudised

Eesti Kardiliidu teadaanne olukorrast Eesti kardispordis


Veebruari alguses teatas Eesti Autospordi Liidu juhatus, et võtab tagasi läbi aegade kehtinud tegutsemismandaadi, millega Eesti kardispordi juhtimine ja arendamine oli delegeeritud Eesti Kardiliidule. Koostöömudel toimis nii, et Rahvusvahelise Autoliidu FIA ainuesindajana Eestis oli EAL delegeerinud riigisisese tegutsemise õiguse, sh rahvuslike riigisiseste tehniliste tingimuste, võistlusmäärtustiku, võistluste juhendite kinnitamise, aga ka rahvuslike võistleja- ja registreerijalitsentside väljastamise EKL-le. EAL kinnitas või kehtestas Eesti kardispordiga seotud rahvusvahelised reeglid ja juhendid ning väljastas rahvusvahelised litsentsid. Seega ei vasta tõele väide, et EKL on tegutsenud EAL-st eraldiseisvalt. EKL on täitnud EAL kardikomitee ülesandeid, olles läbi oma liikmete (kardiklubid) üks väheseid autospordialasid, mis valib oma eestseisuse demokraatlikult.

Vastupidiselt EAL-i juhatuse väidetele, et EAL on rahastanud EKL-i suurte summadega, ei vasta tõele. EAL ei ole mitte kunagi teinud ühtegi makset EKL-i kontole. EAL ei ole osalenud mitte ühegi Eesti kardiraja ehituse või rekonstrueerimise rahastamises. EAL ei ole mitte kunagi finantseerinud ühegi kardivõistluse korraldamist. Seda kõike on teinud kardikogukond vabatahtlikel alustel ja enda kaasatud vahendite abil. 

19. oktoobril 2021 toimus EAL-i volinike kogu koosolek, kus osales ka EKL-i juhatuse liige Priit Karjus. Koosoleku lõppedes kinnitas EAL-i volikogu suusõnaliselt, et teeb EALi juhatusele ja EKL-i juhatusele ülesandeks rääkida läbi ja vormistada kirjalikult seni kehtinud EAL-i ja EKL-i vaheline koostööleping. Tänaseks on tulnud välja asjaolu, et sellel samal koosolekul pärast EKL-i esindaja lahkumist otsustas EALi volikogu suusõnaliselt anda EAL-i juhatusele vaba voli otsustada EKL-i läbirääkimiste tulemuste üle. On oluline rõhutada, et 19. oktoobri 2021 koosolekust ei eksisteeri kirjalikku protokolli, mida nõuab EAL-i enda põhikiri. Pärast seda koosolekut on EKL-i juhatus kohtunud korduvalt EAL-i juhatusega ning teinud erinevaid kompromissettepanekuid koostöö korraldamiseks Eesti kardikogukonna (EKL) ja EAL-i vahel, seda nii eestseisuse valimise põhimõtete kui kardisportlaste poolt sissemakstava litsentsimaksu fondi kasutamise üle. Tänaseks on EAL-i juhatus kõik ettepanekud koostööks tagasi lükanud.

EAL-i juhatuse 14. märtsi 2022 avaldusest selgub, kinnitas EAL-i juhatus ainuisikuliselt vastloodud EAL-i kardikomitee ja selle esimehe, lisaks Eesti meistrivõistluste osalise kalenderplaani, mis muu hulgas kattub rahvusvaheliste tiitlivõistluste kalenderplaaniga. See tähendab, et EAL-i juhatus jättis enda otsustes arvestamata Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalevate klubide, võistlejate, radade omanike jt osapooltega. Tänaseks kujunenud olukorra eest, kus vahetult enne hooaega puuduvad riigisiseseks võistlemiseks vajalikud tehnilised tingimused, võistlusmäärtustik, Eesti meistrivõistluste kalenderplaan ja korraldaja, ei toimu võistlusnumbrite väljastamist ja puudub igasugune kommunikatsioon Eesti kardikogukonnaga, on üheselt vastutav EAL-i juhatus ja selle olukorra kujunemist lubanud EAL-i volikogu.

Antud olukorras on EKL-i juhatus esitanud kaks järelepärismist EAL-i volinike kogule seisukoha võtmiseks ja tagasiside andmiseks, miks EAL kui FIA esindaja Eestis tegutseb FIA enda põhimõtete ja prioriteetide vastaselt, sh kuulutades välja tiitlivõistlused monoklassides. Tänaseks ei ole EAL-i volikogu leidnud võimalust teemasse süveneda ega EKL-i kirjadele vastata.

Eile, 17. märtsil esitasid EAL-i liikmeksolevad Eesti kardiklubid avalduse erakorralise EAL-i üldkoosoleku kokkukutsumiseks, volinike kogu liikmete tagasikutsumiseks ja uue volinike kogu valimiseks. EKL liikmetest kirjutasid avaldusele alla TARK Racing (Heikki Hõbemägi), AIX Racing Team (Aivar Korjus), Gear Racing (Reimo Särg), Talvar Racing (Aavo Talvar), Roli Team (Andrei Bersenev), AQVA Racing (Taavi Toobal) ja Vihur Team (Hanno Rajamets).

Kinnitame EKL-i poolt, et jätkame Eesti autospordi tuleviku kasvulava huvide kaitsmist EAL-s ja anname tagasisidet lähiaja arengutest. Seniks palume kõikidel kogukonna liikmetel pöörduda võistleja ja registreerijalitsentside taotlemiseks EAL-i poole. Kõik, kes on kandnud litsentsiraha EKL-i kontole, saavad selle ilma taotlust esitamata tagasi. 

Heade soovidega

Priit Karjus

EKLi juhatuse liige