Eesti Kardispordi uudised

Eesti MV 07.-08. mai võistlus Langel on edasi lükatud

Tulenevalt 22.04.2021 avaldatud Vabariigi Valitsuse korralduse tervikteksti
(vt https://www.riigiteataja.ee/akt/322042021004) § 20 14  lg 3 on spordivõistlused ning spordi-
ja liikumisüritused lubatud välitingimustes üksnes juhul, kui osalejate arv ei ole rohkem kui
150 isikut, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks suurem kui 10 isikut rühmas, ning tagatud
peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Selline kord kehtib kuni 09. maini.
 
Arvestades väljastatud võistlejalitsentside arvu ja kardivõistluse formaati, ei ole võimalik
uusi kehtestatud piiranguid täites võistlust ohutult läbi viia. 
 
Kardivõistluse puhul ei kuulu rakendamisele sama korralduse § 20 14  lg 4, mis kohaldub
üksnes sportmängudele, professionaalsetele ehk tasu saavatele sportlastele ning Eesti
koondise liikmetele ja kandidaatidele. 
 
Tegemist on võistluse edasilükkamisega (mitte ärajätmisega) ning eesmärk on jätkuvalt läbi
viia Eesti meistrivõistluste kõik kuus võistlust. 
 
Vabariigi Valitsuse järgmine korraldus edasiste piirangute kohaldamise suhtes peaks tulema
eelduslikult 6. mail, misjärel selgub kas ja kuidas on võimalik järgmiseks planeeritud Rapla
võistluse läbiviimine.

Eesti Kardiliidu juhatus