Eesti Kardispordi uudised

EMV Esimene etapp on edasi lükatud.

Eesti valitsuse korralduse kohaselt on koroonaviirusest tulenevaid piiranguid pikendatud kuni 25.04 (k.a), mistõttu Eesti meistrivõistluste I etapp lükatakse edasi. Uus kalender avaldatakse esimesel võimalusel.

Nimetatud korraldus leitav aadressilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/301042021003

Lugupidamisega

Johannes Moor

Juhatuse esimees