Eesti Kardispordi uudised

EESTI KARDILIIDU REHVIHANGE 2020-2021

 1. HANKE TINGIMUSED

  1) Eesti Kardiliit korraldab hanke rehvimarkide ja tarnijate leidmiseks Eesti meistri- ja
  karikavõistlustel osalevate võistlusklassidele. Hange korraldatakse 2020. a. ja 2021. a.
  võistlushooaegadeks.
  2) Rehvitarnija kohustus on müüa ja käidelda pakutavaid rehve kõigil Eesti meistri- ja
  karikavõistluste kalendrisse kuuluvatel võistlustel.
  3) Kõik rehvide müügi ja käitlemisega seotud kulutused ja kohustused on rehvitarnija kanda.
  4) Pakutavad rehvid peavad kandma rehvinumbrit koos triipkoodiga. Rehvijooksude
  märkimiseks ja sõitjaga sidumiseks kasutatakse rehvide koodilugejat. Kasutatav koodilugeja
  tuleb soetada igal rehvitarnijal eraldi.
  5) Kõigis võistlusklassides kehtivad rehvidele parc ferme reeglid. Lubatud on kasutada ainult
  rehvitarnija poolt müüdavaid rehve. Alates kvalifikatsioonist vastavalt ühte jooksu slick- ja
  ühte jooksu vihmarehve.
  6) Kõikides võistlusklassides on lubatud kasutada ühte rehvijooksu kahel ja enamal võistlusel.
  7) Hankes tuleb pakkuda igale võistlusklassile rehvitootjat ja mudelit, nende rehvikomplektide
  jaehinda võistluspaigas ning slick-rehvide hulgihinda Eesti Kardiliidule.
  8) Kohustus tõendada oma pakkumuse vastavust hanke kriteeriumitele lasub pakkujal.
  9) Pakkumiste saatmise viimane tähtaeg on 28. jaanuar 2020 kell 17:00. Pakkumised tuleb
  saata e-posti aadressile: reimo@gear.ee. Pakkumised vaatab läbi ja otsustab komisjon
  koosseisus Reimo Särg ja Toivo Asmer.

 2. NÕUDED TARNIJALE

  1) Rehvitarnija peab olema Eesti Vabariigis käibemaksukohustuslane ning väljastama ostjatele
  soovi korral arved.
  2) Rehvitarnija peab suutma tõendada oma võimekust pakutavaid rehve tarnida (läbi senise
  tegevuse, tootjapoolse kinnituse vms kaudu).

 3. ANDMED PAKUTAVATE REHVIDE KOHTA

  1) Pakutavad rehvimargid peavad olema CIK-FIA homologeeringuga.
  2) Pakutava tootja rehvid peavad olema leidnud varasemat kasutust rahvusvahelistel
  võistlustel, Eestis või lähiriikides, et oleks võimalik hinnata nende rehvide sobivust Eesti
  Kardiliidu võistlustele.
  3) Võrdse hinna korral on eelis rehvimarkidel, mida kasutatakse antud võistlusklassi
  rahvusvahelistel võistlustel.
  4) Rehvide kriteeriumid võistlusklasside ja rehvigruppide lõikes:
  a) Cadet, Micro, Mini CIK-FIA Mini, CIK-FIA Mini Wet
  b) OK-Junior CIK-FIA Option, CIK-FIA Wet ja lisaks võimaliku alternatiivina
  kõvema seguga vihmarehv
  c) OK, KZ2 CIK-FIA Prime, CIK-FIA Wet

  Täiendav info: Reimo Särg, e-mail: reimo@gear.ee